18 Şubat 2011 Cuma

Kulak Hastalıkları 2

DIŞ KULAK
Dış kulak, ‘kulak sayvanı’ ve ‘dış kulak kanalı’ olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Dış kulak kanalı, orta kulağın ‘timpan zarı’nda son bulur.

Kulak sayvanı, elastik yapıda bir kıkırdak iskeletine sahiptir. Bu kıkırdak yapı deri ile örtülmüştür ve ses dalgalarının yakalanması için geniş bir yüzey oluşturur.

Dış kulak kanalı kıkırdak ve kemik olmak üzere iki bölümden oluşur. Kanalın kemik bölümü şakak kemiği içindedir ve tüm kanalın 2/3′ünü oluşturur. Kıkırdak bölümü ise kulak sayvanının yapısındaki kıkırdak tarafından oluşmuştur ve tüm kanalın 1/3′ünü kaplar. Dış kulak kanalının toplam uzunluğu 5 cm. genişliği ise 7-9 mm. kadardır. Kıkırdak kanal, kemik kanalın ucuna sıkıca tutunmuştur.

Dış kulak kanalının iç yüzeyi deriyle Örtülmüştür. Bu derinin kıkırdak kanala ait olan bölümü ise “Sebase” ve “Seruminöz” demlen bezleri ve kılları içermektedir. Timpan zarı dış kulak kanalı ile 55°’lik bir açı oluşturur.
Dış Kulak iltihabı Nedenleri:
Yüzücü kulağı özellikle ergenlik döneminde ve genç erişkinlerde sık gözlenir ancak her yaşta olabilir.
• Kirli sularda yüzmek
• Kulağı kaşımak, karıştırmak
• Kulak içinde yabancı cisim olması
• Allerji
• Kulak yıkanması

Kulak kirini özellikle pamuklu çubuklarla veya küçük nesnelerle temizlemeye çalışmak kulak yolu derisini tahriş edip hasar verebilir. Bu hasarlı dokuya mikroplar kolaylıkla yerleşerek hastalık oluşturur.
Yüzücü kulağı bazen orta kulak enfeksiyonu veya soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında da olabilir.
Kulağın nemli olması sulu ortamı seven pseudomonas gibi bakterilerle enfeksiyona yatkınlık yaratır.
Diğer bakteriler ve nadiren mantarlar da dış kulakta enfeksiyona neden olabilirler. Kulak ağrısı, dış kulağa bastırmakla şiddetlenebilir.
Semptomlar:
• Dış kulakta kaşıntı
• Kulak akıntısı ( sarı, sarı-yeşil, iltihaplı veya kötü kokulu)
• Kulak ağrısı
• Kulakta tıkanıklık
Muayene ve Testler:
• Doktorunuz muayene sırasında kulaklarınızın içine bakar. Kulak ve kulak yolu kızarık ve şiş görünür
• Kulak derisi pullu ve döküntülü görülebilir
• Dış kulak yoluna dokunmak veya hareket ettirmek ağrıyı arttırır. Dış kulak yolundaki şişlikten dolayı, doktorun kulak zarını gözlemlemesi zorlaşabilir. Doktor, dış kulak yolundaki akıntıdan örnek alarak herhangi bir bakteri veya mantarı tanımlamak için laboratuvara gönderebilir.
Tedavi:
Tedavinin amacı enfeksiyonu ortadan kaldırmaktır. Tedavide;
• Antibiyotik içeren kulak damlaları
• Mantarlar için antimikotikler kullanılabilir.
Kulak yolundaki akıntı temizlenmelidir. Bu işlem ilaçların etkili olmasını kolaylaştırır. İlaçların dış kulak yolunun sonuna kadar ulaşabilmesi için 4 veya 5 damlanın tek seferde damlatılması gerekir. Kulak kanalı çok şiş ise damlaların içeriye ulaşabilmesi fitil benzeri bir süngerin dış kulak yoluna yerleştirilmesi gerekebilir. Ağrı ciddiyse ağrı kesici kullanılabilir. Kulağa sıcak bir şey uygulanması ağrıyı azaltabilir.
Hastalık Seyri:
Yüzücü kulağı tedaviye iyi yanıt verir ancak tedavi edilmezse, komplikasyonlara yol açabilir. Diabet gibi altta yatan problemi olan bazı kişilerde malign otit eksterna gibi komplikasyonlar gözlenebilir.
Olası Komplikasyonlar:
• Kronik otit eksterna (kronik dış kulak enfeksiyonu)
• Malign otit eksterna
• Vücudun diğer bölgelerine enfeksiyonun yayılması
Ne Zaman Doktora Başvurmalı?
• Eksternal Otik’e ait herhangi bir semptomun olması halinde
• Bulguların kötüleşmesi, tedaviye rağmen devam ederse veya ağrı, kafa tabanında kızarıklık veya devam eden ateş gibi yeni şikayetler eklenirse doktorunuza başvurunuz
Önlemler (Kulağı Hasarlara Karşı Korumak):
• Kulakları kaşımamak, kulak temizleme çubuğunu ya da diğer nesneleri kulağa sokmamak
• Kulakları temiz tutmak
• Neme maruziyet sonrası kulağı kurulamak (yumuşak pamukla)
• Kirli sularda yüzmekten kaçınmak
• Yüzerken kulak tıkaçları kullanmak
• Kulaklar ıslandıktan sonra bir damla alkol ve bir damla beyaz sirkeyi karıştırıp, bu karışımı kulağınıza damlatınız. Alkol ve sirke içindeki asit, bakteriyel üremeyi engellemekte yardımcı olur.
dış kulak, yüzücü kulağı, dış kulak iltihabı, dış kulak iltihabı nedir, dış kulak iltihabı belirtileri, dış kulak iltihabı tedavisi, dış kulak iltihabı nasıl geçer
Otitis eksterna nedir

Dış kulak, kulak kepçesi, dış kulak yolu ve kulak kepçesinin dış yüzünü içine alan kısımdır. Dış kulak iltihabı, (otitis ekstema ya da yüzücü kulağı) dış kulak kanalının enfeksiyon kapması ya da iltihaplanmasıdır.
Kulak kanallarını döşeyen mukozanın iltihabına, dış kulak iltihabı denmektedir. Dış kulak zedelenmeleri en önemli etkendir. Karıştırma; annelerin kulak yolunu temizlemek amacıyla sert cisimler kullanmaları, kulağa gereksiz bir takım maddeler damlatılır (zeytinyağı, süt vb), kulağın asit pH'ının bozulması gibi nedenle açabilir. Kulakta ağrı ve kaşıntı olabilir. Çiğnerken ağrı artar. K kepçesinin hareketi şiddetli bir ağrıya neden olabilir. Kulak şişerek kapanabilir. Kulağın muayene İçin otoskopla incelenmesi olanaksız hale gelir. Tedavi de gerekirse antibiyotikler ya da mukozanın bütünlüğünü düzenleyici ilaçlar kullanılır.

Bazen kulağın dış kısmı da etkilediği görülebilir. Bu iltihaplanma ya da enfeksiyon bakteri ve mantarlardan kaynaklanmaktadır. Dış kulak kanalında egzama oluşabilir. Egzama, cildin kat kat soyulmasıdır. Bakterilerin neden olduğu iltihaplanmalar apseye ve yanmaya sebep olabilir. İltihaplar bazen de mantardan kaynaklanır.
Aspergillus niger en çok görülen mantarlardır.
Dış kulak iltihabı genelde kulak kanalına su girmesi sonucu oluşur. Denize ve havuza girerken dikkat etmek gerekir ve özellikle kirli suya girmemek gerekir. Dış kulak enfeksiyonuna sebep olan en büyük etken kulak kanalına giden sudur.

Dış Kulak İltihabı Belirtileri
•Kulak kaşıntı, şişme,
•Kulakta dolgunluk hissi,
•Kulak ağrısı,
•Kulak içinde pullanma,
•Kulaktan sarımsı ya da yeşil akıntı gelmesi,
•Kulaktaki şişme ya da iltihaptan dolayı kulak kanalı tıkanırsa, işitmede güçlük olabilir.
Dış Kulak İltihabı Tedavisi
Kulak ağrısı, akıntı şişme ve bunun gibi belirtiler olduğu zaman mutlaka doktora başvurmak gerekir. Doktor otoskop denilen bir görme aletiyle muayenesini yaparak çeşitli tedavi metodları uygulayabilir.
•Kaşıntıyı ve enfeksiyonu gidermek için kulak damlası ve antibiyotik tedavisini verir. Antibiyotikler genelde bakteriyel enfeksiyonların temizlenmesinde kullanılır.
•Şiddetli ağrı var ise ağrı kesiciler verilir.
•Mantar önleyici ilaçlar mantarı öldürür
•İltihap önleyici ilaçlar ise kulakta meydana gelen şişmeyi azaltır.
•Tedavi sırasında kulakta nemlenme olmamasına ve kulağa su kaçmamasına özellikle dikkat etmek gerekir.
•Duş alırken vazelinli bir pamukla kulaklar kapatılabilir.
•Her zaman yüzmeden ya da banyodan sonra kulak kanalının kuru kalmasına dikkat etmeliyiz.
Dış kulaktaki şişlik, kızartı ve kaşınmanın nedeni nedir?
En çok rastlanan iki nedeni, enfeksiyon ve alerji­dir. Çok kişi parmağını kullanarak ya da herhangi bir sivri maddeyle kaşıntıyı hafifletmeye çalışır. Bu, dış kulak yolunun derisini zedeler, enfeksiyona,, hattâ ap­seye neden olur.
Kulak kanalının egzeması hemen her zaman bir alerjiden doğar. Tırnak cilası, saç boyası, vernik, göz makyajı mümkün olan alergenlerden bazılarıdır. Has­talık şiddetli olduğunda, enfeksiyon görülebilir. En­feksiyon bulunduğunda antibiyotikler kullanılır.
Tedavi, bütünüyle, doktorun gördüğü lokal has­talığın durumuna göre yapılır. Daha sonra, deri tah­rişini yapan şeyi bulmak için olasılıkları ayıklamak önemlidir.
Kulak kaşıntısı, kendi doktorunuzun yazacağı bir merhem ya da damlalarla kolayca kontrol altına alı­nabilir. Önce, doktorun, kulakzarında delinmeler ve başka kulak hastalıkları bulunmadığından emin ol­ması gerekir. Ucuna pamuk sarılmış öteberi ile ku­lağı karıştırmak, ucundaki pamuk iyice gevşeyip yumuşatılmazsa, zedelenmelere neden olabilir.
Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu Nedir?
Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu (External Otit- Otitis Externa-) ve Kulak Kepçesinin (Auricula) Enfeksiyonu’ dur (Enfeksiyon: mikrop ile oluşan hastalık tablosu). Mevsime bağlı olmaksızın %3-10 gibi yüksek bir oranda görülen External Otit yazın artış gösterir. Altta yatan sebebe, kolaylaştırıcı unsurlar (havuz, deniz gibi ortamlar, hastanın kulağını sürekli karıştırması, kaşıması… gibi) eklenmesi bu artışta rol oynar. External Otit 5 başlık altında incelenir:

1. Akut Lokalize (lokal: bölgesel),
2. Akut Diffüz Bakteriyel (diffüz: yaygın, bakteriyel: bakteri cinsi mikrop ile oluşan hastalık tablosu),
3. Kronik (müzmin),
4. Egzematöz (egzema tarzında),
5. Fungal (mantar cinsi mikrop ile oluşan hastalık tablosu).
1. Akut Lokalize Otitis Externa (ALOE)
ALEO, Fronkülozis olarak da bilinir. Mikroplar ile oluşur. Kaşıntı, bölgesel ağrı, Dış Kulak Yolunda (Dış Kulak Yolu) ödem (şişme), gelişebilir. Abseleşme olabilir ve Dış Kulak Yolu tıkanabilir.
2. Akut Diffüz Otitis Externa (ADOE)
Kaşıntı, kulakta dolgunluk hissi, dokunmakla hassasiyet, bazen kulak dışına taşan pürülan (iltihabi) akıntı, boyundaki Lenf Bezlerinde büyüme (Cervical Lenfadenopati) görülebilir. Dış Kulak Yolu enfeksiyonu ilerler ise, kafa kemiklerinde enfeksiyon (Osteomyelit) eğilimi gösterir.
3. Kronik Otitis Externa (KOE)
Sürekli devam eden hafif derecedeki enfeksiyon ve inflamasyon (ödem) ile Dış Kulak Yolu derisinin kalınlaşması sonucu gelişir. Hasta, sürekli kaşıntı ve tıkanıklık hissinden yakınır. Nadiren akıntı vardır.
4. Egzematöz Otitis Externa (EOE)
Genellikle hastanın geçmişinde; Seboreik Dermatid, Kontakt Dermatid, Psoriazis (Sedef hastalığı), SLE (Sistemik Lupus Erıtomatozus)… gibi hastalıklar olabilir veya bu hastalıklar eşlik edebilir. Dış Kulak Yolu’nda kızarıklık (eritem), ödem, kabuklanma, kepeklenme, ıslaklık, sızıntı şeklinde akıntı, Dış Kulak Yolu ve kepçesinde çatlaklık… görülebilir.
5. Fungal Otitis Externa (FOE) (OTOMYCOSIS)
FOE daha çok nemli, sıcak bölgelerde görülür. uzun süren antibiyotik kullanımı sonucu veya Diabetes Mellitus -DM- (Şeker Hastalığı)… gibi pek çok durumda görülür. Kaşıntı, akıntı ve Dış Kulak Yolu’ nda siyah, gri, mavimsi-yeşil, sarı veya beyaz renkte fungal (mantar mikrobunun oluşturduğu) birikinti görülebilir.
Ayrıca:
Büllöz, Granüler External Otit, Herpes (virüs cinsi mikrop) enfeksiyonları sonucu; pericondrit ve kondrit (sırasıyla kıkırdağın üstünü örten zarın ve kıkırdağın enfeksiyonu, ödemi) sonucu da External Otit gelişebilir.
Öneriler
1. Hasta, kulak temizleme amacıyla, hiç bir zaman kulak temizleme çubuğu kullanmamalı.
2. Kulakta kaşıntı olduğunda; kibrit çöpü, tırnak, şiş, tığ… gibi nesnelerle kulağını kaşımamalı.
3. Öncelikle; sıcak ve nemin yoğun olduğu yaz aylarında tatile çıkmadan, deniz veya havuza girmeden önce mutlaka KBB uzmanına muayene olmalı. Muayene sonucu Kulak Kiri (Buşon) saptandı ise mutlaka KBB Uzmanı tarafından temizlenmeli.
4. Kulak ağrısı, kaşıntı, akıntı… gibi şikâyetler olduğunda hasta mutlaka KBB Uzmanına başvurmalı.
Tedavi
KBB muayenesi sonucu External Otit tanısı konulan hastaya, hastalığın etkenine (bakteri, virüs, mantar, alerji.) göre tedavi yapılır. Tedavi mutlaka KBB Uzmanı’nın girişimi ile ve önerdiği süre kadar uygulanmalıdır.
KULAĞA SU KAÇMASI ENFEKSİYON GELİŞİMİ TETİKLİYOR
Hastalığın oluşumunda; bakteri, mantar ve virüsler etken olabilir. Özellikle yaz aylarında görülür. Çünkü uzun süre suda kalma, nem ve ısı artışı bu mevsimde olur. Kulağa su kaçmasıyla beraber; bakteri ve mantarlar kulağa girer ve uygun zemin varsa enfeksiyona neden olur. Uzun süreli ve sık su teması en önemli hazırlayıcı faktördür. En önemli etken lokal travmadır.
Bulgular:
1- Çene hareketleri ve dokunmakla kulak ve çevresinde ağrı ve kaşıntı
2- Sarı veya yeşil renkli akıntı
3- Kulakta dolgunluk hissi
4-İşitme kaybı
ÖNLEMLER
Önemli olan kulağın doğal dengesini korumak ve devamını sağlamaktır.
Kulağın suyunu almak ve kurutmak için pamuklu çubuk, papix ve benzeri objeler kullanmaktan sakınmalıdır.
Kulak tıkacı uzun süreli kullanılmamalıdır
Senede 2-3 atak dış kulak yolu enfeksiyonu olunuyorsa kulak tıkacı uzun süreli olmamak üzere kullanılabilir.
Kulağa sabun, banyo köpüğü ve şampuan kaçmamasına özen gösterilmelidir.
Girilecek havuzun ve suyun temizliğine dikkat edilmeli, mümkünse dezenfeksiyonu konusunda hassas olunmalıdır.(TSE göre havuz suyunda en az 0.6 ppm ,en çok 1.5 ppm kalıntı klor ve eşdeğeri kimyasal madde bulunmalıdır) İdeal Ph 7.2-7.6 arasında olmalıdır.
KULAĞA SU KAÇTIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER
Öncelikle başınızı sallayın.
Suyun kaçtığı kulak aşağıda olacak şekilde başınızı yan çevirin ve biraz bekleyin.
Gelen suyu temiz bir mendil veya havlu kullanarak alın.
Hala rahatlamadıysanız saç kurutma makinesini sıcaklığını düşük ayarda tutarak kulağa en az 50-60 cm mesafeden kulağa doğru tutarak suyu kurutmaya çalışın.
Suyla teması kestiğiniz halde şikayetleriniz devam ediyorsa KBB hekimine başvurmak en doğrusu olacaktır.

http://www.webanne.com/hastalik_resim/dis_kulak_iltihabi.jpg http://www.canmedkbb.com/wp-content/uploads/kulak_anatomisi.jpg


ORTA KULAK
ORTA KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA)

Orta Kulak Neresidir :
Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.Dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı birbirinden ayırır. Yani orta kulak, kulak zarının daha iç tarafında bulunur ve bir boşluktan oluşur. Bu boşluğun içinde örs, çekiç ve üzengi adı verilen kemikçikler bulunur. Bu kemikçikler dış kulaktan gelen sesi iç kulağa aktarma görevi görür. Orta kulak bir kanal aracılığıyla (östaki borusu) geniz boşluğuna bağlanır. Bu kanal orta kulağın basıncını ayarlar.
Kaç Tür Orta Kulak İltihabı Vardır: Orta kulak iltihabı genellikle bakterilere bağlı olarak gelişir. Bu iltihap yeni oluşmuşsa akut orta kulak iltihabı, uzun süreden beri var ve kendini kulak zarında bir delik ile gösteriyorsa kronik orta kulak iltihabı denir. Ancak bazen östaki borusunun tıkanmasına bağlı olarak ( allerji veya geniz etine bağlı) orta kulak iltihabı gelişebilir ve buna seröz orta kulak iltihabı denir.
İltihap Nasıl Oluşur: Orta kulakta bakterilerin yerleşip hastalık yapacak kadar çoğalmasıyla orta kulak iltihabı oluşur. Orta kulağa mikroplar genellikle östaki borusu aracılığı ile geniz ve boğazdan gelir. Östaki borusunun çocuklarda daha düz ve kısa olmasından dolayı orta kulak iltihabı çocuklarda daha sık görülür. Kulak zarı sağlam olduğu sürece dış kulaktan orta kulağa iltihap yapacak bakteri giremez. Bazen orta kulakta bakterilere bağlı olmayan iltihap gelişebilir. Bu durum genellikle östaki borusunun allerji veya geniz eti gibi nedenlerle tıkanıp orta kulakta basınç problemleri oluşmasına ve yapışkan sıvı toplanmasına bağlıdır. Seröz orta kulak iltihabı denilen bu durum bakterilere bağlı orta ulak iltihabından farklı belirtiler verir ve tedaviside farklıdır. Bakterilere bağlı iltihap genellikle ilaç tedavisiyle düzelirken seröz orta kulak iltihabı bazen kulak zarını çizmek ya da tüp takmak şeklinde bir ameliyat gerektirir.

Ne Gibi Belirtiler Verir : Orta kulak iltihabının en sık görülen belirtisi ağrıdır. Özellikle çocuklar ağrıyı daha fazla hissederler. Bunun dışında işitme azlığı, ateş, bebeklerde huzursuzluk, dolgunluk gibi şikayetler görülür. Eğer iltihap kulak zarını delerse kanlı ya da iltihaplı akıntı oluşur. Seröz orta kulak iltihabında ise ağrı olmaksızın işitme azlığı görülür. Kronik orta kulak iltihabında ise işitme azlığı, aralıklı veye sürekli akıntı veya kötü koku şeklinde belirtiler olur.

Muayenede Ne Görülür: Muayene bulguları orta kulak iltihabının türüne göre değişir. Bakterilere bağlı iltihapta kulak zarı oldukça kızarık, bombeleşmiş görülür. Seröz otitis media'da kulak zarındaki en önemli bulgu zarın içe doğru çökmesidir. Kızarıklık yine görülebilir. Kronik iltihaplarda ise kulak zarında delik ve varsa akıntı görülür.

Hangi Tetkikler Yapılır: Yeni oluşan bir orta kulak iltihabında teşhis muayene ile konduğu için genellikle tetkik gerekmez. Fakat seröz ve kronik orta kulak iltihaplarında işitme testleri gereklidir. Bu hem işitme kaybının derecesini belirlemeye hemde tedavi sonuçlarını değerlendirmeye yarar. Seröz iltihaplarda, orta kulak basıncını belirlemek için timpanometri denilen bir tetkikte yapılır. Kronik orta kulak iltihaplarında, özellikle tedavi için ameliyat düşünülüyorsa normal filmler ya da bilgisayarlı tomografi çektirmek gerekebilir.

Nasıl Tedavi Edilir: Akut orta kulak iltihabı genellikle antibiyotikler ve ağrı kesici ilaçlarla uygun şekilde tedavi edilir. Nadiren antibiyotiklere cevap alınamadığı durumlarda kulak zarını çizmek gerekebilir. Seröz otitis media'da da yine önce ilaç tedavisi uygulanır. Özellikle allerjiye bağlı seröz orta kulak iltihapları ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Ancak birçok kez kulak zarını çizmek veya tüp takmak şeklinde cerrahi müdahele gerekir. Kronik orta kulak iltihaplarında nadiren ilaç tedavisi yeterli tedavisi sağlar. Kronik orta kulak iltihaplarının tedavisi genellikle ameliyattır.

Orta Kulak İltihabı Çok Sık Tekrarlıyor: Tekrarlayan orta kulak iltihabı demek için, hastanın 6 aylık bir süre içerisinde 3 veya daha fazla orta kulak iltihabı geçirmesi gerekir. Tekrarlayan orta kulak iltihabı olan çocuklarda yarık damak, burun ve sinüs alerjisi, geniz eti, sinüzit gibi hastalıklar araştırılır. Bunlardan biri bulunursa tedavi edilir. Eğer bu tür hastalıklar bulunamazsa önleyici tedavi yapılır. Bunun için şu yöntemlere başvururlur:
1-Orta kulak iltihabı olmadan düşük dozda antibiyotik verilmesi
2-Kulak zarının çizilmesi veya kulak zarına tüp takılması
3-Geniz etinin alınması
4-Bazı aşılar

Hangi Durumlarda Ameliyat Yapılır : Seröz orta kulak iltihabında eğer hastada işitme kaybı var ve bu durum ilaç tedavisiyle düzelmiyorsa tedavi ameliyattır. Kronik orta kulak iltihabında da eğer iltihap orta kulaktaki kemikçikleri eritmeye başlamış ve çevre dokulara yayılmaya başlamışsa yine ameliyat gereklidir.

Ne Gibi Tehlikeleri Vardır: Akut orta kulak iltihapları uygun dozda ve uygun süre ile tedavi edildiklerinde genellikle bir tehlike yaratmazlar. Seröz orta kulak iltihaplarında da kulak zarında ileri derecede çökme ve orta kulak kemikçiklerinde erimeye bağlı işitme kaybı gelişebilir. Bazen ileri derecede zar çokmelerinde orta kulakta kolesteatom adı verilen ve kemiklerde erimeye neden olan bir doku gelişebilir ve iltihabın çevre dokulara yayılmasına neden olabilir. Kronik orta kulak iltihapları en çok tehlikeye yol açabilen iltihap türüdür. Kolesteatom daha çok kronik iltihaplarda oluşur. Eğer kolesteatom yoksa ve kabul edilebilir bir işitme kaybı varsa ameliyat gerekmeyebilir. Ancak özellikle kolesteatom iltihabın yayılmasına neden olarak aşağıdaki komplikasyonların oluşmasına neden olabilir:
-İç kulağa yayılım sonucu tam işitme kaybı ve baş dönmesi
-Beyine doğru yayılım sonucu beyin abseleri
-Yüz felci
-Menenjit
Ameliyat Nasıl Yapılır: Seröz otitis media'da yapılan işlem ya kulak zarını çizmek veya tüp takılmasıdır. Kulak zarı çizilerek (yani delinerek) orta kulakta biriken sıvı boşaltılır. Eğer sıvı az ve yapışkan değilse tüp takmaya gerek kalmaz. Ancak sıvı yapışkanlığından dolayı boşaltılamıyorsa kulak zarında çizilen yere tüp takılır. Ventilasyon tüpü denen bu tüpler bir ağzı dış kulağa, diğer ağzı orta kulağa bakan ve orta kulağın dışarıdan hava almasını sağlayan cihazlardır. Bazen lokal anestezi ile uygulansa da özellikle çocuklarda genellikle genel anestezi gerekir. Kronik orta kulak iltihapları için yapılan ameliyatlar genellikle daha büyük ameliyatlardır. Eğer herhangi bir komplikasyon oluşmamışsa yapılan işlem orta kulaktaki iltihabı boşaltıp, kemikçiklerdeki erimelere bağlı kopmaları yok edip ( bu bazen protez koymayı gerektirir) , kulak zarındaki deliği kapatmaktır. Zardaki deliği kapatmak için genellikle kulak arkasındaki kasın zarı alınarak kullanılır. Kronik orta kulak iltihaplarında eğer komplikasyon oluşmuşsa genelde ilk ve bazen tek amaç iltihabı temizlemektir. Bunun için kulak çevresindeki kemikler daha fazla açılır ve işitmenin sağlanması ikinci plana itilir. Hatta bazen işitme feda edilir. Kronik iltihaba bağlı ameliyatlarda genelde kulak arkasından yapılan kesi ile ameliyat yapılır.

Ameliyat Olmazsam Ne Olur : Seröz orta kulak iltihaplarında ameliyat olunmazsa zardaki çökme ve sıvı birikimi artar. İşitme kaybı günlük yaşamı zorlaştıracak seviyeye gelir ve daha sonra uygulanacak ameliyatın başarı şansı düşer. Kronik orta kulak iltihaplarında ise eğer işitme kaybı az ise ve iltihap pasif durumda olup, sık sık akıntı yapmıyorsa ameliyat olmadan yaşam devam edebilir. Bu durumda hasta kulağına su kaçırmamaya ve mümkün olduğunca üst solunum yolu infeksiyonu geçirmemeye çalışmalıdır. Ancak iltihap sık sık aktif hale gelip akıntı oluyorsa, işitme kaybı ilerliyorsa, kulak kemikçiklerinde erime artıyorsa ve orta kulak iltihabına bağlı komplikasyonlar oluşmuşsa tedavi kesinlikle ameliyattır.
Ameliyatın Ne Gibi Riskleri Vardır: Her ameliyatın olduğu gibi orta kulak ameliyatlarınında riskleri ve komplikasyonları vardır. Bu ameliyatlar için sıklıkla genel anestezi kullanıldığı için anestezi riskleri mevcuttur. Bunun dışında kulak zarının çizilmesi genellikle problem yaratmamasına rağmen bazen iç kulağa zarar verilebilir. Tüp takılmasıda bazı problemler yaratabilir. Tüp takılırken kulak zarına fazla zarar verilebilir veya tüp orta kulağa kaçabilir. Tüp takıldıktan sonra ise, zarda kalıcı delik, kireçlenme, infeksiyon ve buna bağlı akıntı oluşabilir.
Kronik orta kulak iltihapları için yapılan ameliyatlar daha büyük ameliyatlardır ve bunlarında bazı komplikasyonları vardır. İç kulağa zarar verilerek tam işitme kaybı, yüz felci, çevredeki damar ve sinirlerin yaralanması önemli komplikasyonlar arasındadır.

Ameliyattan Sonra Nelere Dikkat Etmeliyim: Kulağına tüp takılan hastaların dikkat etmesi gereken en önemli konu kulağa su kaçmasının önlenmesidir. Bunun dışında genellikle ayda bir kez kontrol yeterlidir. Kronik orta kulak iltihaplarında ise en önemli konu pansumanlara doktorun uygun gördüğü şekilde riayet edilmesi ve verilen ilaçların uygun şekilde kullnaılmasıdır. Orta kulak iltihabı için ameliyat olan hastaların yiyecek ve içecekle ilgili dikkat etmesi gereken önemli konular yoktur. Kronik orta kulak iltihabı nedeniyle kulak çevresindeki kemiğin fazla oyulmak zorunda kalınan hastalarda, oluşan boşlukta kulak kiri sık sık birikebilir. Bunlar periyodik olarak temizlenmelidir.

Ameliyat Kesin Çözüm mü?: Orta kulak iltihapları için yapılan ameliyatlardan önce hiç bir zaman sorunun kesinlikle yok olacağına dair iddiada bulunulmaz. Tüp takılan hastalarda tüp çıktıktan sonra orta kulaktaki basınç ve sıvı problemleri tekrar edebilir. Bazen birkaç kez tüp takılmasına rağmen problemin devam ettiği hastalar vardır. Kronik orta kulak iltihabı ameliyatları sonucunda ise takılan zarın tutmaması, takılan protezlerin yerinden çıkması, iltihabın devam etmesi gibi problemler oluşabilir.
 Akut otitis media,
kulak zarı arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Çocuklarda östaki tüpü erişkindekinden daha kısadır ve bu nedenle mikropların burundan orta kulağa ulaşması daha kolaydır. Bunun sonucunda orta kulakta iltihap sıvısı birikir; sıvının yaptığı basınç ağrıya ve kulak zarının titreşememesine neden olur. Bu nedenle orta kulak iltihabı sırasında bir miktar işitme kaybı meydana gelir. Uygun ilaç tedavisi ile bakteriler öldürüldüğünde orta kulaktaki sıvı da ortadan kalkar ve işitme düzelir.

Akut orta kulak iltihabı, çocukluk çağının sık görülen bir hastalığıdır. Üç yaşına kadar olan çocukların 2/3'ü en az bir kez orta kulak iltihabı geçirmektedir. Akut orta kulak iltihabının tedavisi antibiyotiklerle yapılmaktadır. Etkili antibiyotik tedavisi yapılsa bile, çocukların %40'ında 3-6 hafta daha orta kulakta iltihaplı olmayan bir sıvı kalmakta ve daha sonra düzelen, hafif derecede işitme kaybına neden olabilmektedir.
Sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda orta kulak iltihabı da sıktır. Bu nedenle, çocuk yuvalarında olduğu gibi kalabalık ortamlara ilk kez girmeye başlayan çocuklarda ,özellikle ilk iki yıl içinde, soğuk algınlığı ve kulak problemlerine daha sık rastlanır.
Orta kulak iltihabının başka türleri de vardır.
Efüzyonlu otitis media (seröz otitis media),
altı haftadan uzun süreli orta kulakta sıvı bulunmasıdır. Bunun nedeni, bazı çocuklarda akut otitis media geçirmemiş olmalarına rağmen östaki tüpünün orta kulağa hava götürme fonksiyonunu yapamamasına bağlıdır. Eğer iltihap uzun sürerse orta kulakta ve kulak zarında hasar meydana gelebilir ve kulak zarında iyileşmeyen bir delikten sürekli akıntı başlar. Buna kronik otitis media adı verilir. Bu tür orta kulak iltihaplarının tedavisi bir Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından yapılmalıdır.
ORTA KULAK İLTİHABINDAN KORUNMAK İÇİN
Bebeklerin anne sütüyle beslendiği andaki pozisyonu, biberonla beslenmeye göre hastalığı önlemede daha etkindir. Yapılan araştımalarda oturarak beslenen bebeklerin, orta kulak iltihabına daha az yakalandığı görülmüştür. Ayrıca anne sütündeki maddeler, bağışıklık sağlar ve hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Ayrıca bebeğin temizlik koşullarına dikkat edilmelidir. Bulunduğu ortamın hijyenik olmasıan özen gösterilmelidir. Kulak ağrısı çeken çocukların doktora götürülmesi hastalığın ilerlemeden tedavisi için gereklidir. Kulak yolunun tahrip edilmesi, kulak çöpünün yanlış kulanılması, diş çıkarmak kulak ağrısına neden olabilir.
Soğuk algınlığını önlemek için yapılan aşılar bakterielrin de üremesini engeller ve hastalığa yakalanma ihtimalini azaltır.
Yapılacak düzenli kontrollerle, tedavinin nasıl devam edeceğine karar verilir. Kulaktaki sıvının boşalıp boşalmadığına bakılır. Kulağa sık sık su kaçmasını önlemek, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak orta kulak iltihabından korunmak veya şiddetlenmesini önlemek için gereklidir.BELİRTİ VE BULGULAR

Büyük çocuklar kulakta dolgunluk hissi, ağrı ve işitme kaybı şikayetlerini ifade edebilirler. Küçük çocuklarda ise şilk belirtiler huzursuzluk, uyku bozukluğu veya iştahsızlık olabilir. Her yaştaki çocukta ateş olabilir.

Bu belirtiler genellikle burun akıntısı ve öksürük gibi orta kulak iltihabına eşlik eden üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle birlikte bulunur. Şiddetli orta kulak iltihaplarında kulak zarında delinme meydana gelebilir. Bunun sonucunda orta kulaktaki iltihap kulak yolundan akar, ağrı azalır ve ateş düşer. Kulak zarındaki delik çoğunlukla tedavi sonucunda kendiliğinden kapanır.

HASTALIĞIN ÖNLENMESİ

Yenidoğan bebeklerde anne sütünden geçen maddelerin sağladığı bağışıklık, akut otitis media gelişmesini önler. Anne sütü emen çocukların beslenme sırasındaki pozisyonu, biberonla beslenen çocuklarınkine oranla östaki tüpünün normal fonksiyon yapması için daha uygundur; bu nedenle anne sütü emen çocuklarda orta kulak iltihabı, biberonla beslenen çocuklara oranla daha az görülmektedir. Eğer çocuğun biberonla beslenmesi gerekiyorsa, oturur pozisyonda beslemek yatırılarak beslemekten daha iyidir.

HASTALIĞIN SÜRESİ

Orta kulak iltihabının düzelme süresi değişken olabilir. Hiç tedavi edilmediğinde bile 48 saat içinde kendiliğinden düzeldiği olmaktadır. Bazen de,antibiyotiklerle tedavi edilmesine rağmen 2 hafta ile 2 ay arasında orta kulakta sıvı kalmaya devam etmektedir. Bu sıvı genellikle kendiliğinden kaybolur, ancak bu süree içinde işitme azalmış olabilir. Orta kulak iltihabı bulaşıcı değildir, ancak asıl nedeni olan üst solunum yolu enfeksiyonu bulaşıcı olabilir

EVDE UYGULANABİLECEK TEDAVİ

Orta kulak iltihabı önce mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir. Evde uygulanabilecek yöntemler, çocuğun rahatlatılmasına yöneliktir. Ağrı kesici ve ateş düşürücüler ile çocuğun rahat uyku uyuması sağlanabilir. Kulak akıntısı olan çocuklar yüzmemeli, banyoda ise kulağa su teması tıkaçlarla önlenmelidir.Doktorunuz kulak tıkacını nasıl hazırlayacağınızı veya ne tür bir tıkaç temin etmeniz gerektiğini size açıklayacaktır

TIBBİ TEDAVİ

Akut orta kulak iltihabı genellikle antibiyotiklerle ve östaki tüpünün fonksiyonunu düzeltecek ilaçlarla tedavi edilir.Bazen çocuğun kulak zarı iltihap nedeniyle çok şişerse ve şiddetli ağrısıya neden olursa, kulak zarında küçük bir kesi (parasentez) yapılarak iltihabın boşaltılması gerekebilir. Bu işlemden sonra kulak zarı genellikle bir hafta içinde iyileşir.
Ebeveynler sıklıkla kalıcı bir işitme kaybıolup olmayacağı konusunda endişe duyarlar. Eğer uygun tedavi edilir ve ilaçlar önerildiği doz ve sürede kullanılırsa kalıcı işitme kaybı olasılığı çok düşüktür.

DOKTORUNUZA NE ZAMAN BAŞVURMALISINIZ?

Orta kulak iltihabı, tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle kulak ağrısı veya kulakta dolgunluk hissi şikayeti olan çocuklar, özellikle de birlikte ateş ve geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu varsa, bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Yeni bir dişin çıkması, bir yabancı cismin kulak yoluna kaçması, pamuklu çubuklarla temizlik sırasında kulak yolunun tahriş edilmiş olması, veya sert kulak tıkaçları (buşon) nedeniyle de kulak ağrısı meydana gelebilir. Kulak yolunu ve kulak zarını ancak doktorunuz değerlendirebileceği için, şikayetlerin gerçek nedeninin bulunması ve doğru tedavi uygulanması için doktor muayenesi şarttır.
Orta kulakta sıvı toplanması, çocuklarda sık rastlanan bir durumdur ve genellikle östaki tüpünün yetersiz çalışmasına ve orta kulak iltihaplarına (otitis media) bağlıdır. Altı ay ile 6 yaş arasındaki çocukların çoğu, bir veya birkaç kere orta kulak iltihabı geçirir. Daha büyük çocuklarda orta kulak iltihabı geçirme olasılığı daha düşüktür. Eğer orta kulak iltihabı tedavi edilmezse, çocuğunuzda kalıcı işitme kaybı gelişebilir.

OTİTİS MEDİA VE ORTA KULAKTA SIVI TOPLANMASI NEDİR?

GOtitis media orta kulak boşluğunun iltihabıdır.Orta kulak, kulak zarının hemen arkasında bulunan havayla dolu bir boşluktur. Kulak zarı titreştiğinde, orta kulaktaki küçük kemikçikler de titreşirler ve sesin iç kulağa, buradan da sinirler yoluyla beyine iletilmesi sağlanır. Burnun gerisindeki geniz bölgesi ile orta kulak arasında bulunan ve "östaki tüpü" adı verilen küçük bir tüp, dış ortam ile orta kulağın basıncının aynı olmasını sağlar. Esneme veya yutkunma sırasında bazen kulağınızdan gelen sesler, östaki tüpünün o anda orta kulağa hava taşımasına bağlıdır.
Bakteri ve virüs cinsi mikroplar, östaki tüpü yoluyla orta kulağa ulaşabilirler. Bunun sonucunda orta kulakta iltihap sıvısı toplanır.Orta kulak iltihabı tedavi edilmediğinde veya tekrarlayan iltihaplanmalar olduğunda orta kulaktaki sıvı birikimi sürekli hale gelebilir.
Çocuklarda östaki tüpü fonksiyonu, erişkinlerde olduğundan daha yavaş ve daha yetersizdir. Östaki tüplerinin bu yetersiz fonksiyonu, çocuklarda tüplerin burun gerisindeki açıklıklarına yakın olan geniz etinin iltihaplanmalarında daha da bozulur. Allerji ve sinüzitler de bazen östaki tüpü fonksiyonunun bozulmasına neden olurlar. Bu faktörler, östaki tüplerinin orta kulağa yeterince hava götürememesine neden olur. Bu durumun sürekli olması halinde orta kulaktaki hava hücreler tarafından kullanılır ve havanın yerini bir tür sıvı alır.Orta kulak sıvısı tek başına kulağa zarar vermez; ancak sıvı varlığında işitmede azalma olur ve orta kulakta mikropların üremesi, dolayısıyla da yeni orta kulak iltihaplarının gelişmesi kolaylaşır.

OTİTİS MEDİA'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çok küçük çocuklar nerelerinin ağrıdığını, dolayısıyla kulak ağrısını da tam ifade edemeyebilirler. Orta kulak iltihaplarının çoğu, çocuğun son 10 gün içinde geçirdiği bir soğuk algınlığı takiben gelişir.
Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa orta kulak iltihabından şüphelenmeniz gerekir:
*sürekli kulaklarını çekiştirmesi ve kaşıması
*huzursuzluk
*iştah azalması ve uyku düzeninde değişiklik
*kulak akıntısı
*işitme güçlüğü
* ateş

Çocuğunzda orta kulak iltihabından şüpheleniyorsanız doktoru-nuza başvurunuz. Doktorunuz çocuğunuzun kulağına otoskop adı verilen ışıklı bir aletle bakacak ve gerekiyorsa timpanometri adı verilen bir işitme testi isteyecektir. Eğer çocuğunuzun kulağında iltihaplanma tespit edilirse tedaviye hemen başlanacaktır. Eğer iltihaplanma görülmüyorsa ve çocuğunuzda işitme kaybı varsa, bu durumda doktorunuz işitme kaybının diğer nedenlerini araştırmaya başlayacaktır.

OTİTİS MEDİA'NIN TEDAVİSİ / AMELİYAT NE ZAMAN GEREKTİRİR?

Son yıllarda birçok çocuğa kulak tüpü takıldığını duymuşsunuzdur; ancak cerrahi tedavi, otitis media'da ilk tercih edilen tedavi yöntemi değildir. Bakterilerin neden olduğu orta kulak iltihaplarında antibiyotik tedavisi çoğu zaman başarılıdır. "Dekonjestan" adı verilen ve soğuk algınlıklarında kullanılan ilaçlar da, orta kulak sıvısının toplandığı durumlarda östaki tüpünü açmak ve sıvının buradan boşalmasını sağlamak amacıyla sık olarak kullanılırlar. İlaç tedavisiyle orta kulak iltihabı ve orta kulak sıvısı düzelebilir; ancak, östaki tüpünün yetersiz fonksiyonu nedeniyle yeni bir soğuk algınlığında orta kulakta tekrar iltihaplanma veya sıvı toplanması görülebilir.
Eğer çocuğunuzun orta kulak iltihabı antibiyotik ve dekonjestan-larla tedaviye cevap vermezse, ya da kulaktaki sıvı birikimi sürekli hale gelirse doktorunuz orta kulaktaki sıvıyı uzaklaştırmak için cerrahi tedavi önerebilir.

KULAK TÜPÜ AMELİYATI SIRASINDA NELER OLUR?

Eğer ameliyatın ne olduğunu anlayabilecek yaşta ise, çocuğunuza onu nelerin beklediğini anlatarak kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Kulak tüpü ameliyatında :
*çocuğunuz, genel anestezi verilerek uyutulacaktır. Bu, ameliyatın bir ameliyathanede yapılacağı ve çocuğunuzun ameliyat sırasında bir anestezi uzmanı tarafından izleneceği anlamını taşır.
*çocuğunuz yaklaşık 15 dakika süreyle uyuyacaktır
*cerrah, kulak zarına kulak yolundan müdahale edecektir. Kulak tüpü takılması için deride bir kesi yapılmasına gerek yoktur.
*cerrah, kulak zarında yaklaşık 2 mm çapında küçük bir delik açacak ve orta kulaktaki sıvıyı buradan boşaltacaktır.
*cerrah, kulak zarında açılan deliğe 1-2 mm çaplı küçük bir plastik veya metal tüp yerleştirecektir.
Çocuğunuz uyanma odasında ayılacaktır. Solunum güçlüğü veya kanama belirtisi olması halinde tekrar ameliyathaneye alınması gerekebilir. Genellikle hastanede toplam kalış süresi,aynı andageniz eti ameliyatı veya bademcik ameliyatı yapılmamışsa birkaçsaatten uzun değildir.
KULAK TÜPÜ AMELİYATINDAN SONRA ÇOCUĞUMA ÖZEL BİR BAKIM GEREKECEK Mİ?

Kulak tüpleri, orta kulağa hava gitmesini sağlayarak genellikle tekrarlayan orta kulak iltihaplarını önlerler. Bununla birlikte, kulak tüpü takıldıktan sonra kulak yolundan orta kulağa su girmesi ihtimali ortaya çıkar. Bu durumda, sudaki bakteri ve virüs cinsi mikropların orta kulakta iltihaba neden olması mümkündür.Bu nedenle, kulak tüpü takıldıktan sonra suyla ilişkili her türlü faaliyette (yüzme, banyo, duş, vs.) çocuğunuzun kulak yolunu tıkamanız gerekir. Doktorunuz kulak tıkacını nasıl hazırlayacağınızı veya ne tür bir tıkaç temin etmeniz gerektiğini size açıklayacaktır.
Kulak tüpü, kulak zarında genellikle 6-12 ay süreyle kalır; daha sonra kendiliğinden kulak yoluna düşer ve kulak zarında tüpün takıldığı delik kendiliğinden kapanır. Tüp, kulak kanalından dışarı çıkmaz;bu nedenle tüpün kulak zarından düşüp düşmediğini görmeniz mümkün değildir. Tüpün kontrolunu belli aralıklarla doktorunuz yapacaktır.Eğer tüp kendiliğinden düşmezse, doktorunuz 12 ay ile 3 yıl arasındaki bir sürede tüpün alınması gerektiğini bildirecektir. Kulak tüpleri,orta kulak iltihaplarının önlenmesinde oldukça etkili olmakla birlikte,tek bir uygulama kesin tedavi için yeterli olmayabilir. Tüpler ancak yerinde kaldıkları süre içinde yarar sağlarlar; tüp düştükten sonra iltihabın tekrarlaması halinde tüpün yeniden takılması gerekebilir.

Orta Kulak Efüzyonu
Halk arasında “zamklı kulak” olarak da bilinen bu hastalık çocuklar arasında ol­dukça yaygındır. Hastalık öncesinde orta kulakta kaim ve genellikle de kokulu olan bir tür akıntı oluşur ve bu akıntı duyma yetisini de olumsuz yönde etkiler. Birçok kulak enfeksiyonunun aksine, orta kulak efüzyonu enfeksiyon nedeniyle ortaya çı­kan bir hastalık değildir; bu nedenle tedavisinde antibiyotik kullanılmamaktadır.
Bu hastalıkta, orta kulak boşluğundaki havanın emilmesi sonucunda kulak zarı içe çöker ve serbestçe titreşemez. Daha sonra orta kulakta sıvı birikir. Bu durum östa­ki borusunun işlevini yerine getirmesine de engel olmaktadır.

Ortakulak enfeksiyonunun nedenleri arasında kronik burun enfeksiyonu, kro­nik boğaz enfeksiyonu ve alerjiye neden olan bazı alerjik maddeler yer almaktadır. Bademciklerin ve lenf bezlerinin şişmesi östaki borusunun tıkanmasına neden olur. Bu durum da orta kulak efüzyonuna neden olabilir.

Bu hastalık genellikle hiçbir belirti göstermeden seyreder. Ancak bazı vakalar­da sağırlık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Orta kulak efüzyonu nedeniyle ortaya çı­kan sağırlık belirtisini yaşayan bazı çocuklar bu durumun farkında olmayabilir. Hastalığı yaşayan çocuklar işitme kaybından dolayı kendilerine söylenen şeyleri duyamadıklarından durumlarından habersiz olan insanların tepkisini toplayabilir.

Orta Kulak Efüzyonu için öneriîen modern tıp tedavileri:

Orta kulak efüzyonu kulak zarında açılan ince bir kesikle gerçekleşen basit bir ameliyat ile tedavi edilmektedir. Bu ameliyat esnasında kulak kısmına ince ve plas­tik bir tüp yerleştirilir. Bu şekilde kulak zarının her iki tarafındaki basıncın eşitlen­mesi ve bir dengeye oturması sağlanır. Orta kulaktaki akıntı da bu ince tüp ile dı­şarı akıtılmış olur. Bazı araştırmalar bu şekilde gerçekleştirilmiş olan cerrahi mü­dahalelerin hastanın iyileşme sürecini etkilemediğini, alternatif yolların da göz önünde tutulabileceğini öne sürmektedir.

Doğal sağlık tedavileri:

■ Östaki borusundaki tıkanıklığın açılmasında başarılı olduğu düşünülen kranyal osteopati orta kulak efüzyonu için uygundur.
■ Kronik enfeksiyonlar burun ve boğaz mukoza zarının iltihabından kaynakla­nabilir.
■ Kulaktan gelen akıntıyı papatya ve homeopati alanında “goldenseal” (altınmühür) olarak bilinen “hidrastis” adı verilen bitkilerle temizleyebilirsiniz. Bu bitkilerin en önemli özelliği antiseptik olmalarıdır.
■ Yonca, göz otu, çördük/zufa otu ve Yahudi otu (hakiki altın başak) gibi otlar burun ve boğaz mukoza zarının iltihabını temizler.
■ Homeopati alanında kullanılan bitkiler orta kulak efüzyonunun tedavisinde büyük rol oynamaktadır. Bu hastalık kronik bir hal aldığından, tedavisi de uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Ancak aşağıda belirtilen homeopatik uygulamalar kısa sürede sonuç verebilir:
■ Homeopati alanında kullanılan “Kali. Mur.” adlı madde, kulaktan gelen çatlama sesi gibi birtakım seslerin fark edilmesi ve lenf bezlerinin şişmesi durumunda etkilidir.
■ Halk arasında kurtpençesi ya da kibrit otu adı ile bilinen ve homeopati ala­nına “lycopodium” adı ile geçen bitki sağırlık durumunda ve hasta kulak­tan gelen gümleme seslerinin kesilmesinde kullanılabilir.
■ Rüzgârgülü adı verilen bitki kulaktaki dolgunluk hissinin geçmesine yar­dımcı olur.
■ Homeopati alanında kullanılan “merkür” maddesi kulaktan gelen kaim ve kokulu akıntıların tedavisi için uygundur.
■ Kulak enfeksiyonu için uygun görülen doğal sağlık tedavileri orta kulak infüzyonu için de kullanılabilir.
■ Kulaktaki tıkanıklık hissi için, kulak ve boyun bölgelerine zeytin yağı ile seyrel­tilmiş lavanta ve okaliptüs yağlarını kullanarak masaj yapabilirsiniz. Kulak akıntısı durumunda kulak kanalına ince bir zar şeklinde çay ağacı yağı sürebi­lirsiniz.

Faydah terapiler:
Kranyal osteopati, homeopati, akupunktur, herbalizm, geleneksel Çin terapileri, besin terapileri.

Evde yapabilecekleriniz
• Beslenmenin orta kulak efüzyonu üzerinde büyük bir etkisinin olduğu bi­linmektedir. Bu nedenle çocuğunuzun belirli gıda maddelerine karşı aler­jisinin olup olmadığını tespit etmeniz gerekmektedir. Süt ürünleri ve buğdaylı ürünler gibi çocuklarda alerjik reaksiyon oluşturabilecek olan gıda maddelerinin tüketimi konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir.
• Çocuğunuzun işitme sorunu olup olmadığına dikkat edin. Çocuklar iyi du­yamadıklarında daha gergin ve sinirli olur.
• Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirirseniz, hastalığın tedavisi için uzun vadede olumlu sonuçlar alırsınız.

Kulak zarı delinmesi (yırtılması)

Delik kulak zarı, dış kulak yolu ile orta kulağı birbirinden ayıran bu ince zarın delik veya yırtık olmasıdır. Orta kulak, burun gerisindeki genize “östaki borusu” aracılığı ile bağlantılıdır. Bu boru orta kulak basıncı ile hava basıncını eşitler.
Delik kulak zarında sıklıkla işitme azalır ve nadiren de akıntı olur. Ağrı genellikle bulunmaz.
Kulak Zarı Delinmesinin Sebepleri
Darbe ve iltihap baş sebepler arasındadır. Şu durumlarda kulak zarı delinebilir:
Kulağa şiddetli tokat atılması
Kafatası kırığının belli türlerinde
Ani bir patlama sonrası
İğne, kibrit çöpü gibi cisimlerin kulak kanalı içerisine fazlaca sokulması
Aşırı sıcak veya asidik bir sıvının kulak kanalına kaçması
Orta kulak iltihapları ağrı, işitme kaybı ve kulak zarının delinmesine yol açabilirler. Kulaktan iltihaplı veya kanlı bir akıntı olabilir. Bu durum, kulak zarı deliği ile birlikte olan orta kulak iltihabıdır.
Nadir durumlarda, kulağa yerleştirilen havalandırma tüplerinden sonra kulak zarında bir delik kalabilir.
Bazılarının iyileşmesi aylar sürse de, çoğu kulak zarı delikleri delindikten birkaç hafta sonra kendi kendilerine kapanırlar. İyileşmeleri esnasında kulak sudan ve darbeden korunmalıdır. Kendi kendine kapanmayan zar deliklerinde operasyon gerekebilir.
Delik Kulak Zarının İşitmeye Etkileri
Genellikle delik büyüdükçe, işitme kaybı da artar. Deliğin kulak zarındaki yeri de işitmeyi etkiler. Şayet kafatası kırığı orta kulakta birbiri ile bağlantılı olarak işitmeyi iç kulağa ileten kemikçiklerde de bir hasar meydana getirmişse, işitme kaybı oldukça ağır olabilir.
Kulak zarı, ani bir darbe veya patlama sonucu delinmişse, işitme kaybı fazla olabilir ve kulak çınlaması da şikayetlere eklenebilir. Bu durumda işitme zamanla geri döner ve kulak çınlaması birkaç gün içerisinde azalır. Kulak zarı deliğine bağlı sürekli iltihap olması, ileri derecede işitme kaybına yol açabilir.

Kulak travmaları

 

Temporal kemik ve orta kulakta travmatik lezyonlar büyük sıklıkla kafa travmaları so­nucu ortaya çıkarlar. Trafik kazaları bu tip travmaların başında gelir. Özellikle köylü ço­cukların damdan düşmeleri de temporal kemik travması yapan nedenler arasındadır. Boks ve futbol maçları, iş kazaları ve hastanın bizzat kendisinin kulağını sert cisimler­le karıştırması sonucu ortaya çıkan travmalar da bu arada sayılabilir. Ateşli silahlarla ya­ralanma, intihar olguları da daha az sıklıkla görülen temporal kemik travmalarıdır. Temporal kemik ve orta kulak oldukça sert kemikten yapılmıştır. Orta kulak ve otik kapsülde lezyon meydana getirecek travmaların bu nedenle kuvvetli travmalar olması gerekir. Hafif şiddetteki travmalar kulak zarında perforasyon ve orta kulak kemikçikle­rinde luksasyonlar meydana getirebilir.
Bu nedenle travmaları iki büyük grupta toplamak daha doğru olacaktır: Künt travmalar Delici travmalar
Künt Travmalar
Bu tip travmalar ya başın sert bir cisme çarpması ya da başın sert bir cisme vurulması biçiminde ortaya çıkarlar. Travmaların ortaya çıkışında cismin sertliği, çarpışmanın şid­deti ve çarpma açısı ve çarpmanın yeri ayrı bir öneme sahiptir. Temporal kemikte, dış kulak yolunda ve otik kapsülde kırıklara neden olan travmalar genellikle künt travma­lardır. Temporal kemikte travma sonucu ortaya çıkan kırıklar petröz kemik ekseni dik­kate alınarak adlandırılır. Kırık hattı petröz kemik eksenini kesmeden uzuyorsa bu tip kırıklara uzunlamasına (longitudinal) kırıklar. Eğer kırık petröz kemik eksenini kesiyor ve onu iki parçaya ayırıyorsa bu tip kırıklara da çapraz (transvers) kırıklar adı verilir. Bunun dışında pratikte başka kırık biçimleri de görülmüştür ancak bunlar seyrektir: Karma (mixt) tipler: Bu tip kırıklarda, kırık hattı eksene paralel olarak gittikten son­ra orta kulak tavanında dönerek petröz kemik ön kısmında petröz kemiği keser. Parçalı kırıklar: Bu tip kırıklar mastoid kemik üzerinde görülürler. Mastoid kemik yer yer çatlamalar gösterir.
Küçük kırıklar (micro fracture): Bunlar otik kapsülde yer yer çatlamalarla kendini gösterirler.
Bu değişik kırık çeşitlerine karşın pratikte iki çeşit kırık sıklıkla görülür: Uzunlamasına ve çapraz kırıklar.
Uzunlamasına kırıklar, kırık çeşitlerinin %70-90'ını yaparlar (Cannon ve Jahrsdoerfer 1983, Dolan 1989, Helson 1979). Yine aynı yazarlara göre ikinci sık görülen kırık çeşi­di çapraz kırıklardır. Bunlar da %20-30'unu oluştururlar.
Uzunlamasına kırıklar:
Bir travma kafatasına çarptığı zaman travmanın şiddetine ve geliş açısına göre kafatası­nın en zayıf noktalarında hasar meydana getirir. Zayıf noktalar büyük damarların kafa­tasına girdiği delikler ve sinirlerin çıktığı foraminalardır. Çünkü temporal kemik ve otik kapsül son derece serttir. Uzunlamasına kırıklar kafatasının parietal bölgesine rastlayan travmalarla oluşur. Kırık hattı temporal kemiğin göreceli olarak daha az sert olarak skuamöz parçasından başlar ve mastoid düzlük ve dış kulak yolu tavanından orta kulak ta­vanına ve oradan petröz kemiğin ön kısmına. Bazen temporomandibular eklem boşlu­ğuna ulaşır.
Temporal kemik kırıklarında kural olarak hastada mutlaka bir şuur kaybı görülür. Bu, kırığın ve travmanın durumuna göre kısa ya da uzun süreli olur. Uzunlamasına kırıklar­da görülen diğer bir olgu dış kulak yolundan kan gelmesidir. Genellikle dış kulak yolu tavanından geçen kırık hattının dış kulak yolu derisinde meydana getirdiği lezyona bağlıdır. Kırık hattı dış kulak yolu arka üst kısmından geçer ve burada dış kulak yolu­nun arka üst kısmında bir dekalaj hattı görülür. Eğer kırık temporomandibular ekleme girmişse dış kulak yolunun ön kısmında bir kabartı meydana çıkar. Kırık orta kulak ke­mikçiklerinde luksasyonlara neden olur. Genellikle inkus lüksedir. Bu yüzden iletim tipi bir işitme kaybı saptanır. Şuur kaybı, dış kulak yolundan kanama ve iletim tipi bir işit­me kaybı uzunlamasına kırıkların üçlemesini (triadını) oluşturur. Kırık hattının fasiyalin ikinci dirseği hizasında meydana getirdiği ödem yüzünden periferik fasiyal paralizi de ortaya çıkabilir. Bu olasılık %15-20'dir. Ve çoğu travmayı izleyen 4-5. günlerde gö­rülür ve gecikmeli tip diye adlandırılır. Travmanın etkisi ile BOS kaçağı meydana gelmesi bazı vakalarda görülür. Ancak dış kulak yolundan yada nazofarenksten BOS gelmesi çapraz kırıklarda büyük sıklıkla görülür. Schuknecht'e göre (1974) ba­zı vakalarda sensorinöral işitme kayıplarına da rastlanır. Bunlar özellikle tiz seslerde ka­yıplarla kendini gösterir. Travmanın iç kulakta meydana getirdiği kontüzyonun sonucu olarak kabul edilir. Uzunlamasına kırıklarda vestibüler belirtilerin meydana çıkması çok seyrektir. Bu ya stapesin vestibüle lükse olması ya da vestibüler yapıların travma ile kontüzyonuna bağlıdır. Orta şiddette ve kısa sürelidir.
Transvers kırıklar:
Çapraz ya da tranvers kırıklar çok daha şiddetli travmalarda ortaya çıkarlar. Travmanın yeri genellikle oksipital bölgedir. Bununla birlikte frontal bölge travmalarında da görü­lebilir. Ancak frontal bölgede çok parçalı kırıklar meydana geldiği ve dikkati çektiği için daha sonra araştırma sırasında farkına varılabilir. Transvers kırıklar uzunlamasına kırıklardan daha seyrektir ve temporal kemik kırıklarının aşağı yukarı %20-30'unu oluş­tururlar. Kırık hattı foramen jugulareden başlar yani bir çeşit kafa tabanı kırığıdır. Otik kapsülü keser ve foramen spinosum ya da foramen lacerumda son bulur, iç kulak yolu­nun en dış kısmından geçen travma çok şiddetlidir. Bu yüzden hasta büyük sıklıkla ko­madadır. Yaşamsal tehlike vardır. Bu tip hastalarda ilk yapılacak şey hava yolunun açık tutulmasıdır. Bu sağlandıktan sonra kanamalar kontrol altına alınır ve santral sinir siste­mi bundan sonra dikkate alınır. Temporal kemik çapraz kırıklarının daha sonra farkına varılır. Transvers kırıklar bir iç kulak kırığıdır. Bu yüzden vestibüler belirtiler dikkati çeker. Hastada şiddetli baş dönmesi, baş hareketleri ile ortaya çıkan bulantı kusmalar tabloya egemendir, işitme kaybı sensorinöral ve hemen hemen totaldir. Bu hastalarda kulak zarı sağlamdır. Ancak orta kulakta kanama vardır (hemotympanum). Şuur kaybı, hemotimpanum, vestibüler belirtiler ve sensorinöral işitme kaybı transvers kırıkların dörtlü belirtisini oluşturur. Transvers kırıkların hemen hemen yarısında (%50) periferik fasiyal paralizi görülür. Fasiyal paralizi travma ile birlikte ortaya çıkar. Ancak hasta komada ise sonradan farkına varılabilir. BOS kaçağı uzunlamasına kırıklara göre daha sıklıkla görülür. Orta kulağa ve buradan nazofarenkse akar. Karma ve diğer kırık çeşitleri ancak travmadan sonra hasta tam bir incelemeye alınma­dan farkına varılamayan kırık çeşitleridir.
Delici Travmalar:
Bunların çoğu hastanın kendi kendine meydana getirdiği travmalardır. Kulak kaşıntısı nedeniyle.dış kulak yoluna sert cisimlerin sokulması, buşon temizlemek için satılan ku­lak temizleme pamukları dış kulak yolu derisinde zedelenmeler meydana getirir. Bun­dan başka öğretmenlerin ve subayların tokat atmaları nedeniyle meydana gelen kulak zan perforasyonları bu arada sayılabilir.
Bunlardan ayrı olarak intihar maksadı ile ateşli silahların kullanılması da temporal ke­mikte delici travmalara neden olabilir. Kaynak ve lehim yapılması sırasında kıvılcımla­rın kulak yoluna kaçması ve mıcırların temporal bölgede yanık ve dış kulak yolunda ülserasyonlar meydana getirmesi de delici travmalara örnek oluşturabilir. Kurşun yaralanmalarında, kurşunun giriş açısı, temporal kemikte çarptığı bölge önemlidir. Genellikle kompakt otik kapsül kurşunda sekmeler meydana getirmekte ve rotasını değiştirmekte sadece temporal kemik de değil diğer komşu kemiklerde de hasar meydana getirmektedir, izlediği rotaya göre belirtiler değişik olmaktadır. Burada önem­li olan dış kulak yolunda meydana gelen hasarın dış kulak yolunda stenoza neden olma­sının önlenmesi birinci plandadır. Çünkü dış kulak yolu stenozları son derece inatçı va­kalardır. Hekimin bu gibi vakalarda bu olasılığı dikkate alması çok önemlidir.
Temporal Kemik Kırıklarında Tanı:
Burada önemli olan öncelikle hastanın yaşamsal bir tehlikesinin bulunup bulunmadığı­dır. Temporal kemik travması ancak bundan sonra dikkate alınabilir. Travma nedeniyle şuuru kapalı bir hastada ilk yapılacak şey acil müdahalelerdir. Solunum güvenliği ilk başta gelir. Kanamalar bundan sonra dikkate alınır. Santral sinir sisteminin durumu da acil müdahaleler kapsamındadır. İç kanamalar bundan sonra araştırılır. Acilde görülen bir hastada ilk değerlendirme travmanın fasiyal sinirde bir lezyon meydana getirip ge­tirmediğidir. Eğer hasta bilinçsizse, sternuma ya da kaşların arasına basınçla ağrı uyan­dırmak ve hastanın yüz mimiklerini incelemek gerekir. Eğer hasta komada ise hastanın solunumu sırasında burun kanatları gözlenir. Fasiyal paralizi olan tarafta burun kanat hareketleri sağlam tarafa göre siliktir.
Genel acil odasında temporal kemik travması bakımından değerlendirme vestibüler sis­tem üstüne olabilir. Nistagmus varlığı araştırılmalıdır. Travmadan sonraki ilk saat­lerde nistagmus genellikle irritatif fazdadır ve hızlı fazı leze olan tarafa doğrudur. An­cak bu mutlaka vestibülün kontüzyonu gibi alınmamalıdır. Labirent leze olmuşsa nis­tagmus sonradan yön değiştirir ve karşı tarafa doğru vurmaya başlar. Bu yüzden nistag­mus aralıklarla gözlenmeli ve lezyon hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Nistagmus bize temporal kemik kırığının biçimi üstüne de fikir verebilir. Vestibül hasarı genellikle transvers kırıklar sırasında görülür.
Kulak kepçesinin ve dış kulak yolunun değerlendirilmesi bundan sonra yapılır. Özellik­le dış kulak yolundan kanama olan vakalarda dış kulak yolu temizlenmeli krutlar ve pıh­tılar alınmalı ve kanama yeri görülmelidir. Uzunlamasına kırıklarda özellikle arka üst duvar ve ön üst duvar bütünlüğü araştırılmalıdır. Bu bölgede dekalaj saptanması uzun­lamasına kırık olasılığını düşündürür. Kulak zarının durumu saptanmalıdır. Kulak zarın­da bir lezyon varsa bu not edilmelidir. Delici tip travmalarda kulak zarında perforasyon görülebilir. Perforasyon tokat gibi travmalarda genellikle ön alt kadranda ya da daha az sıklıkla arka alt kadranda görülür. Perforasyonun tipi önemlidir. Travmatik kulak zarı perforasyonu genellikle yıldız biçiminde ve parçaların üzerinde kanama ya da kan pıh­tısı vardır. Perforasyon arka kadranda ise bu zaman kemikçik zincirinde bir luksasyon olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır, iletim tipi işitme kaybı bu olasılığı akla getirme­lidir. Vestibüler belirtilerin de varlığı stapesin labirente luksasyonu olasılığını düşündür­meli ve bunlarda labirent destek tedavisi gündeme gelmelidir. Dış kulak yolundan ka­namalarda BOS kaçağı da değerlendirilmelidir. Bunun için kanlı sıvı bir kurutma kağı­dına alınır. BOS kandan daha kolaylıkla emilir. Bu yüzden kurutma kağıdında konsantrik halkalar ortaya çıkar. Kan varsa şeker araştırması güvenilir sonuç ver­mez.
Kulak zarı perforasyonlarında diğer önemli bir özellik perforasyon kenarlarında dış kulak yolu epitelinin orta kulağa doğru dönmesidir. Bu zaman perforasyon kenarı düz bir çizgi halini alır. Bu klinik muayenelerden sonra hastanın durumuna göre diğer muayene metodlanna başvurulmalıdır. Bunların başında görüntüleme teknikleri gelir.
Görüntüleme teknikleri
Temporal kemiğin yüksek rezolüsyonlu komputerize tomografisi (CT) kırık hattını değerlendirmede büyük yarar sağ­lar, ince kesitler halinde aksiyal, koronal ve oblik pozisyonlarla kırık hattı izlenebilir. Diğer önemli bir nokta da kanamanın varlığıdır. Bunun için anjiografi kullanılır. Travmalardan sonra kan damarlarında tıkanıklık, arteryovenöz şartlar, anev­rizmalar ortaya çıkabilir. Bu tip bozukluklar özellikle ateşli silah yaralanmalarından sonra daha sıklıkla ortaya çıkar. Kuşku duyulan vakalarda boyun, tragus ve göz küresi üstü stetoskopla dinlenir. Herhangi bir üfürüm sesi araştırılır. Bundan sonra da anjioya başvurulur.
Diğer bir görüntüleme nedeni de BOS kaçaklarıdır. Bunun için intratekal olarak flore­ssein verilir ya da radiyoopak bir madde verilerek bunlar izlenir. Dış kulak yolunda ya da nazofarenkste varlıkları araştırılır.
Fasiyal paralizi hallerinde CT ile fasiyal kanal görüntülenir. Özellikle gang. genikula­tum bölgesi çapraz kırıklarda büyük önem taşır. CT bize bu konuda önemli bilgiler ve­rir.
Temporal kemik travması geçiren bir hastada işitmenin değerlendirilmesi de önemlidir. Tos, 248 temporal kemik kırığı vakası yayınlamıştır. Bunların yalnızca 26'sı çapraz kırık ve geri kalan 222 vaka uzunlamasına kırıktı. Çapraz kemik kırıklarının hep­sinde işitme total olarak kaybolmuştu. Bunların hiçbirisinde işitme geri dönmemişti. Uzunlamasına kırıklarda işitme kayıpları daha çok 500-2000 frekansları arasında belir­gindi. Uzunlamasına kırıkların %24'ünde işitme normal sınırlar içinde kalmış, %67 vakada işitme kaybı görülmüştü.
Temporal kemik kırıklarından sonra odyolojik inceleme, pür ton odyometre SD aranma­sı ve stapes kası refleksi araştırılması biçiminde olmalıdır. Stapes kası refleksinin aran­ması fasiyal sinir paralizileri için önemlidir. Odyometrik inceleme aralıklarla 6. haftaya kadar sürdürülmeli ve geri dönüş olasılığı araştırılmalıdır.
Vestibüler fonksiyonlar da araştırma konusu yapılmalıdır. ENG bu fonksiyonların araş­tırılması için seçilmiş tekniktir. Eğer olanak varsa döndürme deneyi de bize yararlı bil­giler verir. Döndürme deneyi özellikle kompansasyon olayının gelişmesini daha güven­li bir biçimde gösterir.
Fasiyal Sinir:
Fasiyal paralizi varsa bunun meydana geliş biçimi önemlidir. Uzunlamasına kırıklarda fasiyal paralizi kırık hattı çevresinde meydana gelen ödemin sonucudur ve travmadan 2-6 gün sonra ortaya çıkar. Buna karşılık transvers kırıklarda paralizi hemen ortaya çıkar. Ancak hasta komada ise bunu değerlendirmek her zaman olanak içinde değildir. Bu tip kırıklarda fasiyal sinirde direkt bir travma söz konusudur. Bu tip paraliziler geri dönmez ve müdahale edilmesi zorunludur.
Travma lokalizasyonunu göstermek bakımından Schirmer testi güvenilir bir test olarak pek kabul edilmez. Doğruluk derecesinin %63 olduğu bildirilmiştir. Bir çok hekim bu tes­ti göz için önlem alıp almamak için kriter gibi kullanmaktadırlar. NET, Maksimal Stimülasyon testi, ENG fasiyal sinirdeki dejenerasyonu göstermek bakımından önemlidir. Bir transvers kırıkta paralizinin iyileşmesini beklemek gereksizdir. Bu tip kırıklarda 30 gün içinde iyileşmemiş vakalarda paralizinin kalıcı olduğunu kabul etmek ve gerekli müdahaleyi yapmak zorunludur.
Temporal Kemik Travmalarında Tedavi
Temporal kemik travmalarında ilk yapılacak şey dış kulak yolundaki krutların ve kan pıhtılarının temizlenmesi ve dış kulak yolunun değerlendirilmesi olmalıdır. Kanama varsa kanama yeri mutlaka görülmelidir. Dış kulak yolundan kanama büyük sıklıkla uzunlamasına kırıklar sonucunda meydana gelir. Kırık hattı DKY'nin tavanından geçer ve burada deri zedelenir. Önemle üzerinde durulması gereken şey DKY'de bir stenozun meydana gelişini önlemektir. Bunun için meroseli kullanılabilir. Merosele aralıklarla antibiyotikli damlaların damlatılması enfek­siyonu önlemek için çare gibi düşünülebilir. Eğer DKY'de dekalaj varsa özellikle taze uzunlamasına kırıklarda bunun yerine oturtulması da düşünülebilir. Bir çocuk burun spekulumunu DKY'ye sokarak kanatlarını açmak yoluyla bazı kırıkların yerine oturdu­ğu bazı yazarlarca belirtilmektedir.
Dış kulak yolun­dan kanla birlikte BOS geliyorsa genellikle uzunlamasına bir kırığı düşündürür. Çünkü transvers kırıklarda BOS tuba yoluyla nazofarenkse akar. Uzunlamasına kırıklarda BOS için hemen müdahale düşünülmez. Bir hafta beklenir. Bu sırada kan BOS bariyerini aşan antibiyotiklerle enfeksiyon riski kontrol edilir. Eğer BOS kaçağı fazla ise sürekli lomber ponksiyon ile BOS'un basıncı düşürülür ve duranın kendini onarmasına yar­dımcı olunur. Ancak bir haftadan fazla süren vakalarda ve menenjit olasılığı karşısında ameliyat gereklidir. Yapılacak şey temporal kas flebinin kırık hattı boyunca yatırılması ve tamponla besle­nerek yapışmanın sağlanmasıdır.
Tokat ya da yabancı cisimlerle meydana gelen kulak perforasyonlarında olanak varsa ilk 24 yada 48 saat içinde müdahale edilmelidir. Bunun için steril hazırlanmış bir sigara ka­ğıdı uygun büyüklükte kesilir. Kulak zarına bakan yüzüne antibiyotikli bir merhem sü­rülür ve perforasyon yerine yapıştırılır. Takriben iki ay sonra sigara kağıdı atılır ve ku­lak zarı sigara kağıdının kılavuzluğunda kendini onarır. Eğer perforasyon kenarlarında dış kulak yolu epiteli içeri dönmüşse pikle dışarı alınmalı, eskimiş vakalarda ise perfo­rasyon kenarları temizlenmelidir.
Uzunlamasına kırıklarda iletim tipi işitme eksikliği nedeniyle müdahale etmek için bek­lemek daha doğrudur. Travmanın meydana getirdiği konküsyon ortadan kalkınca işitme normale yakın seviyelere dönebilir ya da işitme de sensorinöral komponent ortaya çı­kabilir, özetlemek gerekirse iletim tipi işitme kaybını onarmak için acele davranılmamalı olayın sonucunun ortaya çıkması beklenmelidir.
Uzunlamasına kırıklardan sonra ortaya çıkan gecikmiş paralizilerde paralizinin gidişi iz­lenir. Dejenerasyon işaretleri alınırsa müdahale edilir. Genellikle ikinci dirsek hizasın­daki granülasyon dokuları temizlenir ve bu arada lükse olan inkus transpoze edilir. Eğer fasiyal kanalda bir çatlak ya da kırık saptanırsa fasiyal sinir bu bölgede dekomprese edi­lir. Gerekirse kılıf açılır ve fasiyalin bütünlüğü araştırma konusu yapılır. Transvers kırıklarda fasiyal direkt olarak leze olabilir. Bu genellikle gangliyon genikulatum bölgesinde görülür. Bu zaman işitme olmadığı için translabirentin yolla ya da orta fossa yoluyla müdahale edilir. Rerouting, fasiyal sinir grefti tercih edilen yollardan biridir. Eğer sinir travmanın şiddetli olması nedeniyle iç kulak yolundan yada posterior fossa da zedelenmişse müdahale translabirentin yolla yapılmalıdır. Sinirde doku kaybı varsa kayıp kısım bir sinir grefi ile kapatılır. Ancak posterior fossada sinirin kılıfının olmaması bir sorun çıkarır. Liflerin birbirine ağızlaştırılması gereke­bilir.

Kulak mantarı

Yüzücü kulağı dış kulak yolu iltihabı isimlerinden biridir. Kulak mantarı olarak da bilinir. Güney pasifikte savaşan askerler için ise ormancı kulağı olarak bilinir. Bazen gerçekten mantarlarla oluşabilir. Ancak özellikle ağrılı durumlarda sıradan bakterilerle oluşabilmektedir.
Nasıl korunabilir?
Kulağınıza su girdiği zaman beraberinde kulağınızı bakteri ve mantar partiküllerini taşımaktadır. Genellikle su geri çıkmakta ya da buharlaşmaktadır. Dışarı çıkamayan bakteri ve mantarlar ise problemi başlatmaktadır. Kalan su kulağı ıslak hale getirmekte ve bakteri ile mantar üremekte ve dış kulak yolunu enfekte etmektedir.
Kulak önce tıkanmakta, sonra kaşıntı başlamaktadır. Kulak kanalı şişince kulaktan süt görüntüsünde bir akıntı başlamakta ve şiddetli bir ağrı eşlik etmektedir. Dokunmakla çok hassastır. Bu aşamada mutlaka bir KBB uzmanına danışılmalıdır. Bazen boyunda lenf düğümleri de şişebilmektedir. Kulakta buna benzer sorunlar olduğunda basit antiseptik kulak damlaları kullanılabilir.
Doktorunuz kulak zarının normal ve damla kullanımının sorun yaratmayacak olduğunu belirlemişse yüzmeden sonra kulak damlaları kullanılabilir. Birçok doktor kulağa saf alköl önerir. Alkol kulaktakisuyu absorbe etmekte ayrıca bakteri ve mantarları etkisiz hale getirmektedir. Bir başka etkili ajan sirke kullanımıdır. Alkol-sirke eşit oranda karıştırılarak hazırlanacak bir damla bu amaç için oldukça uygundur. Sirkedeki asetik asit bakteri ve mantarla karşı etkili bir ilaçtır.
Korunma nasıl olmalıdır?
Duştan sonra veya yüzmeden sonra kulağınızda ıslaklık uzun sürüyorsa ya da kulakta tıkanıklık hissediliyorsa baş arkaya ve yana yatırılarak damla kulağa doldurulur ve bir süre beklenilir, sonra öbür tarafa dönerek boşaltılır. Bu sorun sık sık tekrarlanıyorsa yüzmeden önce yağlı kulak damlası veya lanolin kulağa damlatılarak suyun etkisinden korunmaya çalışılır.
Dikkat!
Kulağınızda enfeksiyon, kulak zarında perforasyon, kulak operasyonu varsa yüzmeye gitmeden önce veya kulak damlası damlatmadan önce mutlaka KBB uzmanına görünmeniz uygun olacaktır.
Kulak neden kaşınır?
Kulak kaşıntısı can sıkıcı bir semptomdur. Bazen mantarla oluşur (özellikle akut vakalarda), fakat sıklıkla dış kulak yolu cildinin kronik dermatitislerine bağlıdır (cilt enfeksiyonu). Seboreik dermatit denilen tipi başta olan kepeklenme gibidir. Bazı hastalar bu durumu artıran gıdaların alımını azaltıp semptomları rahatlatabilir. Karbonhidratlar, yağlı gıdalar bu gibi semptomları artırır. Doktorunuz bu durumda genellikle kortizon ihtiva eden kulak damlalarını gece yatmadan önce önerir. Uzun süreli tedavi değil, ancak semptomların kontrol altına alınabileceği bir tedavi biçimidir. Kaşıntılı kulak bazen alerji uzmanına ihtiyaç gösterir.
Kaşıntılı kulak veya sık kulak kiri oluşan kişilerde yüzücü kulağı kolaylıkla gelişir. Özellikle bu kişiler alkol-sirke karışımı ile kulağa kaçan suyu absorbe etmelidir. Bu problemi olan kişiler ayrıca her yüzme sezonundan önce kulaklarını temizletmelidir.
Kulakta sinek, böcek ve yabancı cisimler:
Birçok değişik böcek kulağa kaçabilmektedir. Tatarcık sineği, güve, hamamböceği en sık bilinen türdendir. Sinekler kulak kirine yapışır ve uçamaz. Büyük böceler kulakta dönemezler ve geri çıkamazlar. Çıkmak için çırpındıkça ağrı verir ve korkutucu his oluştururlar.
Kulağa sinek kaçtığında kulak yıkanarak çıkartılabilir. (Yıkamadan sonra alkolle kurulama yapılmalıdır.) Büyük böcekler için kulak yağlı bir madde ile doldurulur. Bu böcekteki solunum yollarını tıkayarak öldürür. 5-10 dakika beklenir. Daha sonra doktor böceği çıkartır.
Özellikle çocuklarda kalem ucu, silgi plastik maddeler sıklıkla kulağa kaçabilmektedir. Bunlar ancak doktor tarafından çıkartılmalıdır.

Kulak labirent iltihabı


Labirent iltihabı, iç kulağın dengeyi ve işitmeyi kontrol eden sıvı dolu bölümü olan labirentin iltihaplanmasıdır. Enfeksiyon bakteriden (akut kulak iltihabı veya cerahatlı menenjit in yayılması sonunda) veya virütik menenjit sonrası meydana gelebilir. Bakteriden kaynaklanan enfeksiyonun neden olduğu işitme kaybı giderilemez.
Belirtiler
- Aşırı baş dönmesi (denge kaybı olun yada siz veya oda dönüyor hissi gelin).
- Bulantı, kusma
- Gözlerin kontrol dışı hareketleri.
Teşhis
Eğer bulantı, baş dönmesi hissediyorsanız, gözleniniz bin yana kayıyor ve sonra yerine dönüyorsa ve bin kulağınızda tamamen işitme kaybı varsa, bu labirent iltihabı olabilir. Doktorunuz kulağınızı muayene edecek ve yakında orta kulak iltihabı geçirip geçinmediğiniz dahil olmak üzere, bazı sualler soracaktın. Labirent iltihabı belirtileri korkutucu olabilir, ancak doğru tedavi uygulandığında bu durum tehlikeli değildir.

Kulak çınlaması (Tinnitus)

Gerçekte dışarıdan gelen bir sesli uyaran olmadan hastanın ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denir. Bu ses değişik tonlarda ve özelliklerde olabilir. Hastalar kimi zaman bir çınlama,kimi zaman uğultu, rüzgar sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi tarif edebilirler. Bunların hepsine birden tinnitus adı verilir.
Tinnitusa neden olabilecek çok sayıda sebep vardır. Bunlar arasında kulak kiri (buşon) gibi basit sebepler olabileceği gibi iyi ya da kötü huylu tümörler gibi ciddi sebeplerde olabilir. Kulak çınlaması daha çok ileri yaşlardaki kimselerde görülmesine rağmen her yaşta görülebilir. En sık görülen sebepler olarak şunlar sayılabilir:
-İç kulağın yaşlanması
-Kulağa giden damarlarda daralma
-Hipertansiyon
-Gürültülü ortamlarda bulunma
-Orta kulak iltihapları
-Dış kulak rahatsızlıkları
-Kolesterol ve diğer yağların yüksek oluşu
-Psikolojik faktörler (depresyon , gerginlik)
-Kullanılan ilaçlar (aspirin,bazı antibiyotikler..)
Bunların dışında; daha seyrek görülen sebepler çok uzun bir liste oluştururlar.

1 yorum:

  1. tansiyon ve sağlık konulu bir blogum var bu yüzden diğer sağlık konulu siteleri inceleyip

    araştırıyorum, blogunuzu gerçekten çok başarılı bulduğumu belirtmek isterim.

    YanıtlaSil